Skydd av personuppgifter

Sekretesspolicy

Operatörerna av dessa platser har åtagit sig att skydda dina personuppgifter med stor diskretion. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de rättsliga bestämmelserna om dataskydd samt med integritetspolicy.

Det är oftast möjligt att använda vår hemsida utan att lämna personuppgifter. När det gäller våra sidor är de personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) som samlas in, helt på frivillig basis i den utsträckning som det går. Din data delges inte till tredje part utan ditt medgivande.

Vi vill uppmärksamma på att dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha brister när det gäller säkerhet. Ett komplett skydd av data mot obehörig åtkomst av tredje part är omöjlig.