Lastpallhandel

Paletten Concept GmbH har köpt och säljt nya och begagnade lastpallar under mer än 7 år.
Oavsett euro-, kemi-, Düsseldorfer- eller engångspallar. Vi älskar lastpallar, men skiljs ändå gärna åt av och till!

Är begagnade lastpallar ocoolt? Inte för oss! Potentialen som finns i lastpallar är spännande. Alla behöver dem: handel, logistik, produktion, service. Efterfrågan på råvaran av trä minskar, vilket således ökar kostnaden för omhändertagandet. Vi erbjuder pengar för begagnade lastpallar och får dem tillbaka in på marknaden. En bättre kombination av ekonomi och hållbarhet finns det inte. Dessutom erbjuder vi arbetsplatser och betalar sociala avgifter och skatter.