Green Box S.L.

Green Box nu även i Tyskland! Vi har sedan 2015 samlat in komponenter från Greenbox i Tyskland för att återanvända dem.

År 2016 tog vi officiellt över representationen av företaget Greenbox S.L. från Alcacer, Spanien. Green Box har sedan länge varit känt inom handeln, särskilt genom den effektiva transporten av vattenmeloner och citrusfrukter, liksom deras optimala presentation på försäljningsstället. Eftersom hållbarhet kommer alltmer i fokus för detaljhandelskedjorna, välkomnas vår affärsmodell med öppna armar.

Plastpallar och träkomponenter skickas tillbaka till Spanien och återanvänds där. Våra uppgifter inkluderar att främja Green Box i Tyskland för andra frukter och produkter, som till exempel pompelmus, pumpor, äpplen, blöjor eller fågelmat

green_box

www.greenbox.es